Tuetulla asumisella itsenäiseen elämään

"Perheyhteisö ja kodinomainen ympäristö tarjoavat asukkaalle mielekästä tekemistä ja mahdollisuuden osallistua perheiden mukana kaikkeen  -arkiaskareista juhlahetkiin"

 

Kun kehitysvammainen nuori on aikuistumisen kynnyksellä, on tärkeä löytää hänelle turvallinen, kodinomainen asumisympäristö lyhytaikaista asumisharjoittelua tai pidempiaikaista asumista varten. Tähän tarpeeseen haluamme vastata.

 

 

Tukiasunnot kehitysvammaisille

Tuettu asuminen kodissamme sopii henkilölle, joka on melko itsenäinen päivittäisissä toiminnoissaan sekä hyötyy perhekeskeisestä, virikkeellisestä ja toiminnallisesta ympäristöstä. Asumiseen liittyvää tukea ja ohjausta järjestetään yksilöllisen suunnitelman mukaan kuntouttava näkökulma huomioiden.

Tukiasukas majoittuu kiinteistömme toisessa kerroksessa sijaitsevaan omaan kodikkaseen asuntoonsa. Yrittäjäperheiden asuminen "saman katon alla" mahdollistaa turvallisen aktiivisen asumisen, joka myös innostaa asukasta liikkumaan ja osallistumaan perheiden kanssa yhteiseen toimintaan.

Yhteisöllisyys on iso osa asumista ja arkea, jota rytmittävät asukkaan vapaaehtoinen osallistuminen arjen toimintoihin, pihapiirin eläinten hoitoon, retkiin sekä askartelu- ja pelihetkiin. Asukkaan tuen tarpeen mukaan häntä autetaan tai ohjataan siivouksessa, pyykkihuollossa ja ruoan valmistuksessa. Tukiasukas voi lisäpalveluna ostaa ateriapalvelun ja valintansa mukaan ruokailla yhdessä perheen kanssa tai saada valmiit ruoat asuntonsa. Lisäpalveluna voimme tarjota myös asunnon siivouksen ja pyykkihuollon sekä saattajapalvelun.

Asumisharjoittelu - uskaltaisinko jo asua itsenäisesti?

Asumisharjoittelussa pääpaino on asiakkaan toimintakyvyn, elämänhallinnan, osallisuuden ja tuetun päätöksenteon edistämisessä. Asumisharjoittelu voi kestää viikosta useampaan kuukauteen ja sen aikana arvioidaan asiakkaan voimavaroja ja mahdollisuuksia itsenäiseen asumiseen sekä jatkossa tarvittavaa tuen määrää ja laatua. Se tarjoaa nuorelle mahdollisuuden harjoitella itsenäistymisessä tarvittavia taitoja turvallisesti aikuisen tukemana ja ohjaamana. Asumispalveluidemme asukas on osa yhteisöämme osallistuen kaikkeen toimintaan halunsa ja kykynsä mukaisesti.

Asunnot:

Kaksio, 45 m2 ja soluasuntona toimiva kolmio yht. 72 m2. Asunnoissa on tilavat keittiöt ja wc- suihkutilat, joissa pesukoneliitännät.
Asuntoihin on tehty täydellinen remontti 2011. 

Toimintamme tukiasumisen osalta on Aluehallintoviraston valvomaa ilmoituksenvaraista yksityistä sosiaalipalvelua.

Ota yhteyttä!