Kehitysvammaisten perhehoito

"Perhehoito tarjoaa kodinomaisen asumisympäristön lisäksi pysyviä ihmissuhteita sekä yksilöllistä hoivaa ja huolenpitoa."

Tarjoamme lyhytaikaista perhehoitoa kehitysvammaisille lapsille ja nuorille omaishoitajan tai perhehoitajan vapaan ajaksi. Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon sekä läheisiin ihmissuhteisiin ja elämään perheenjäsenenä. Lyhytaikainen perhehoito tukee huoltajan tai omaisen jaksamista ja antaa kehitysvammaiselle mahdollisuuden harjoitella asumista kodin ulkopuolella. Kodissamme kehitysvammainen nuori asuu ennalta sovitun jakson, muutamasta päivästä useaankin viikkoon. Jaksot voidaan sopia ennalta jopa vuodeksi kerrallaan tai järjestää niitä lyhyelläkin varoitusajalla asiakkaan ja hänen huoltajansa tarpeen vaatiessa. Hoivapalveluissamme asiakas majoittuu turvallisesti kotiemme yhteydessä sijaitsevaan vierashuoneeseen.

Perhehoidossa oleva asiakas on osa perheyhteisöä ja hänellä on mahdollisuus osallistua perheen arkeen. Vahvuuksiamme perhehoidossa ovat mm.

        -monipuolinen kokemus kehitysvammaisista ja erityislapsista, monenlaiset koulutukset

        -tavallinen perhe-elämä ja arkiset askareet

        -eläintenhoito, leivonta, ruoanlaitto, retket, pelit, askartelut ym.

        -kodikkuus ja viihtyisyys, paljon tilaa leikkiä ja harrastaa sisällä ja ulkona

        -mahdollisuus läheisiin ja pitkäaikaisiin ihmissuhteisiin, tuttuihin aikuisiin ja kavereihin

        -yksilöllisyys, tuen ja huolenpidon suunnittelu asiakkaan tarpeista lähtien

        -yhteisöllisyys ja osallisuus

        -ympäristön turvallisuus ja luonnonläheisyys

 

Perhehoito toimintana perustuu perhehoitolakiin ja sosiaalihuoltolakiin. Perhehoidon käynnistyessä asiakas läheistensä kanssa tutustuu meihin ja kotiimme. Asiakkaan kotikunnan vammaispalvelu tekee kanssamme toimeksiantosopimuksen perhehoidosta.  

Ota yhteyttä!